Yon wobo se yon dispozitif mekatwonik ( ki gen ladan mekanik, elektwonik ak enfòmatik) fèt pou fè kek travay otomatikman kek aksyon moun dwe fè nan yon domèm presi. Konsepsyon sistèm li fèt apati yon domèn syantifik kole ak otomatis ke yo rele Wobotik.

Tèm wobo a parèt pou premye fwa nan pyès teyat (syans fiksyon) ki gen kòm otè Karel Čapek : R. U. R. (Rossum's Universal Robots). Josef frè Karel ki te kreye mo sa a depi mo tchèk « robota » ki siyifi « travay, kòve ».

Premye wobo endistriyèl yo te parèt pou premye fwa nan komansman lane 1970. Yo te la pou yo fè kek travay ki di ak travay ki ka koze maladi kay yon moun, tankou soude, pentire otomobil. Jounen jodia, evolisyon elektwonik ak enfòmatik pèmèt nou fè wobo ki pi rapid epi ak plis presizyon. Yo rive fè wobo endistriyèl, militè ak espesyalis nan domèm sante pou ede yo nan bagay ki delika ak danjere. Nan menm moman sa yo vin genyen wobo pou fè travay domestik : Aspiratè, Tondez, ak lot.

EtimolojiChanje

ReferansChanje

Lyen deyòChanje