Wonm Jamayik.

Wonm (ronm) se yon bwason ki gen alkòl ki fèt ak kann.