Yon ekip enkonpetan nan ekonomi ayisyen an

ekonomis yo kreye yon model