Zigòt se yon nouvo selil diployid ki fòme lè yon espèmatozoyid fegonde yon ze; l ap divize an mitoz epi l ap devlope an nouvo òganis.[1]

Referans Modifye