Afrik lès se yon zòn jewografik nan kontinan Afrik.