Ajouter une discussion

Salut!

Maintnenant je ne dispose pas des outils de deletion

Je pense "stubsubs" devrait rester. Je pourrais ajouter du contenu en français? WhisperToMe (discussion) 22 desanm 2015 à 20:12 (UTC)[répondre]


Ou nan paj diskisyon yon itilizatè anonim, ki pa gen non, ki poko kreye yon kont oubyen ki pa itilize pyès kont nan sistèm sa. Pou rezon sa, nou dwe itilize adrès IP l pou nou kapab lokalize l, sitye l, montre kote l rete, idantifye l. Yon adrès IP kapab pataje ant plizyè moun, plizyè itilizatè. Si ou se yon itilizatè anonim e si ou wè ke ou resevwa komantè ki pa t pou ou, ou mèt kreye yon kont oubyen konekte ou pou ou kapab anpeche konfizyon ak kontribitè anonim yo.