Ajoute yon sijè

Thank you for your contribution Mxn on this haitian wikipedia (Mèsi pou patisipasyon ou an nan wikipedya ayisyen sa ), if you have any questions, do not hesitate, there are so many things to do :-) ---itilizatè:masterches

Kòmanse yon diskisyon ak Mxn

Kòmanse yon diskisyon