Mo « dyalòg » (pou grèk ansyen διάλογος - konpoze pou prefiks « grèk ansyen διά » : « nan travès, pa, ant », e pou radikal « grèk ansyen λόγος » : « pawòl, rezon, vèb » -, sa vle di literalman : « yon pawòl rezone e ajisan, ki penetre, tranche e travèse konplètman e metikilèzman ») deziyen yon kalite kominikasyon ant plizyè pèsòn oubyen gwoup pèsòn. Dyalòg se diferan de diskisyon ak deba : li refere ak yon mòd de konvèsasyon ki konpòte nesesèman rezon, disènman, egzaktitid e sajès, ak yon entèpenetrasyon nan agiman konvèjan e konvenkan, kòm dyalòg la dewoule pami entèlokitè yo.

Kòm tout kominikasyon, dyalòg la konprann ominimòm yon emetè e yon reseptè. Sepandan, dyalòg la distenge li nan pwosesis ki ini de ( 2) pwotagonis sa yo. Alòske done ki bay la se mesaj, bi pou mesaj la se objektif pou kominikasyon ; nan yon dyalòg veritab, bi a se pa nonplis sijè pou enonse, li pa sèlman fò gen rezon pou reseptè ni pou l enpoze yon pwen pou wè konyitif, yon pèspektiv oubyen referans. Konsa, pa yon kòd konstityan yon langaj ki ka se vèbal oubyen non vèbal, yon pawòl se kontni nan mesaj e transmèt nan kominikasyon, anfen se dekode e resevwa pa destinatè, epi pou li siyifye kèk bagay ki gen pouu sans nan pwòp egzistans. Dyalòg rele pou sa ak sa ke aktè yo pou kominikasyon an ta ka transfòme nan yo menm nan, nan tout libète ; koute aktivman, imilite sensè e respè mityèl al se yo ki pou sa nesesè.

Orijin etimolojik grèk pou mo refere li ak yon konsèp traduizib pa « swiv yon panse » (dialogos : pou dia ak travè e logos pawòl)[1]. Modèl yo pou entèlijans sosyal estrikti yo pou òganizasyon pou dyalòg nan sen pou yon kò sosyal.

Referans

modifye
  1. Sa ki pa eksplike fason an pou konpreyansyon an klè.

Lyen deyò

modifye