Egzotèmik se yon reyaksyon chimik gen kote plis enèji ki degaje pase sa ki nesesè pou kase lyezon yo nan reyaskyon inisyal la.[1]

Egzotèmik

Referans modifye