Ekipman pwoteksyon endividyèl

Ekipman pwoteksyon endividyèl (an franse EPI, an angle PPE) pwoteje yon moun kont yon risk selon aktivite li. An jeneral, tout kò a kapab e yo ta dwe pwoteje. Li se jeneralman yon rad pwofesyonèl.

Pano toupre yon antèn relè GSM.

Se konsèp la nan ekipman pwoteksyon endividyèl konprann kòm opoze a ekipman pwoteksyon kolektif (EPC). Yon pè bouchon zorèy se yon ekipman kont bri, yon kouvèti ki ensonorize yon machin se tou yon ekipman pwoteksyon endividyèl, pou egzanp.

Lejislasyon modifye

Selon peyi yo, lejislasyon ka egzije pou pote yon EPI pou sèten aktivite, patikilyèman nan travay :

 • pote yon kas, yon kagoul, yon vizyè, sou sit konstriksyon ak nan sèten faktori ;
 • pwoteksyon pou zye yo : kont pwojeksyon oswa kont reyonman ( linèt pwoteksyon, linèt soudè, elatriye) ;
 • pote soulye sekirite sou sit konstriksyon ak nan sèten endistri ;
 • pote rad pwoteksyon (jakèt avèk kolye fèmen ak manch long ak sere nan ponyèt yo, pantalon long), gan, linèt ak mas :
  • kont pwojeksyon pwodui chimik oswa biyolojik,
  • kont chalè ak risk dife,
  • kont risk blesi (koupe, fwotman, vès anti-bal),
  • nan gwo vizibilite pou evite ke yo te frape pa yon machin oswa yon ekipman, elatriye ;
 • pwoteksyon pou zorèy kont bri (kokiy pasif, bouchon aktif) ;
 • pwoteksyon respiratwa : aparèy izolan oswa filtran (mas pwoteksyon FFP) ;
 • ekipay, anwoulè, mousketon, sang ak liy vi (kòd) : aparèy kont tonbe soti nan yon wotè;
 • pwoteksyon kont risk pou elektrizasyon, elektwokisyon oswa elektrisite estatik : chèz ak tapi izolan, gan elektrisyen, aparèy mizantè (braslè, poto), vizyè anti-ak elektrik, elatriye.

Ekipman sa yo ta dwe konsidere tou kòm ekipman pwoteksyon endividyèl :

 • Mas ak kagoul soudi ;
 • Senti pou sipòte ;
 • tout akseswa asosye (pou egzanp, lanyè nan kas pou tèt), elatriye.

Pou li efikas, yon ekipman pwoteksyon dwe pote. Sa vle di ke li dwe byen tolere pa itilizatè a, pa anpeche li travay. Anplis de sa, itilizatè a dwe wè enterè nan pote ekipman sa a (fòmasyon nan pote ekipman sa a ak risk kont ki li pwoteje), oswa menm fòse (gade tou atik la Prevansyon).Itilizatè a dwe resevwa tou enstriksyon ki nesesè pou itilize li.

Pou chak kalite aktivite, yon patwon dwe bay sekirite ak pwoteksyon anplwaye a anba otorite li. Pou fè sa, an Frans lejislatè a mande pou li kreye epi itilize dokiman evalyasyon risk la .

Lejislasyon ewopeyèn modifye

Selon règleman (Inyon Ewopeyèn) 2016/425 nan Palman ewopeyen an ak nan Konsèy la (ki ranplase Direktiv 89/686 / CEE), [1] « ekipman kreye ak fabrike pou yo dwe pote oswa ki te fèt pa yon moun nan lòd yo pwoteje li kont yon ou plizyè risk pou sante li oswa sekirite li. » Règleman tou aplike nan yon « konpozan entèchanjab pou yon ekipman [pwoteksyon endividyèl] ki esansyèl pou fonksyon pwoteksyon nan ekipman sa a» e pou « sistèm koneksyon pour yon ekipman [pwoteksyon endividyèl] ki yon moun pa kenbe, ni pa mete li, ki kreye pou relye ekipman an ak yon aparèy ekstèn ou yon pwen oswa nan yon pwen sekirite, ki pa fèt pou li tache nan fason pèmanan epi ki pa egzije operasyon anvan ou itilize li. »

Souvan se ekspresyon EPI mal di yo vle di "ekipman endividyèl pwoteksyon ". Sepandan, tèminoloji a "ekipman pwoteksyon endividyèl" ak definisyon legal li se san anbigwite. Li se "pwoteksyon" ki se "endividyèl " ak pa "ekipman".

Pou egzanp, touprè yon machin moulen, li pral ka fè disponib sèlman yon sèl ekipman pwoteksyon "linèt anti-pwojeksyon" komen pou tout itilizatè nan estasyon an moulen, olye ke bay tankou anpil pè linèt tankou genyen itilizatè potansyèl tourè nan atelye a.

Lejislasyon fransèz modifye

Nan domèn travay la, lejislatè a mande pou patwon an kreye epi itilize Dokiman pou evalyasyon risk pwofesyonèl (DUERP), ki dwe an patikilye idantifye tout risk ki egziste nan aktivite chak anplwaye. Yon fwa ke yo konnen, patwon an dwe swa elimine yo oswa diminye yo. Ekipman se youn nan mwayen pou reyalize sa.

Prensip yo : Kòd travay la klèman ensiste sou lefèt ke nenpòt lè li posib, pwoteksyon kolektif se pi preferab ke pwoteksyon endividyèl ; pou egzanp pou travay an wotè, mete pito yon ranbad olye yon ekipay. Li te ensiste tou pou minimize kontrent pou travayè a  : yon ekipman ta dwe sèlman enpoze lè li nesesè pote li.

Nèf (9) prensip jeneral prevansyon yo etabli, ki enpoze (nan lòd desann nan enpòtans)  :

 1. evite risk ;
 2. evalye risk ki pa ka evite ;
 3. konbat risk depi kòmansman an ;
 4. adapte travay ak moun epi pa moun ak travay ;
 5. pran an kont eta a nan evolisyon teknik la ;
 6. ranplase sa ki danjere ak sa ki pa oswa mwens danjere ;
 7. planifye prevansyon pa entegre li nan yon ansanm amonize: teknik, òganizasyon travay, kondisyon travay, relasyon sosyal ak enfliyans nan faktè anviwònman, an patikilye risk ki asosye ak asèlman moral ;
 8. pran mezi pwoteksyon kolektif lè yo ba yo priyorite sou mezi pwoteksyon endividyèl yo ;
 9. bay travayè yo enstriksyon apwopriye.

Chay finansyè EPI : patwon dwe peye ekipman, kontwòl yo ak antretyen (ki gen ladan rad travay) . Sepandan, nan ka espesifik pou travayè tanporè, ajans lan travay tanporè dwe peye sèten ekipman. Travayè tanporè yo pa dwe pote fado finansye ekipman pwoteksyon endividyèl yo.

Fòmasyon EPI : Anplwayè yo ta dwe asire ke travayè (ki gen ladan travayè tanporè) yo resevwa fòmasyon nan itilizasyon EPI.

Konfòmite EPI : Anplwayè yo dwe asire ke EPI konfòme yo ak estanda teknik (estanda amonize oswa diskou ekspè), yon estanda se pa obligatwa sòf si yon dekrè mande pou li.

Mak CE se obligatwa sou EPI nan Ewòp pou vann, lokasyon oswa prè.

Kontwòl EPI : Kèk PPE (aparèy pwoteksyon tonbe, kas, gan elektrisyen, elatriye) dwe tcheke detanzantan pa moun ki resevwa fòmasyon espesyal, pa yon òganis ki apwouve oswa pa manifakti a. Verifikasyon sa yo dwe fèt pandan tout lavi EPI a (al gade enstriksyon li yo pou itilize pou frekans kontwòl yo, jeneralman chak ane eksepte nan ka espesyal yo). Frekans lan, nati ak kontni sa yo verifikasyon peryodik obligatwa yo fiks pa lòd ki gen rapò ak chak EPI. Yo dwe etabli ak dokimante trasabilite kontwòl sa yo.

Gade tou

Tipoloji EPI modifye

EPI sijè a Kòd travay la modifye

Ekipman pwoteksyon endividyèl ka klase nan dis fanmi - an patikilye - selon zòn nan kò pwoteje. Founisè yo pwodui sa yo souvan itilize klasifikasyon sa a.

 • pwoteksyon tèt  : kas chantye ak espesifik (ponpye), kaskèt ak akseswa (braslè manton, vizyè, pwoteje-kou), kas pou tèt yo ak bonm pou kavalye. Pwoteksyon tèt gen ladan  :
  • pwoteksyon pou zye yo  : linèt, sou-linèt, mas,
  • pwoteksyon tande  : bouchon zorèy (petèt moule), aso, kas ak kokiy aktif oswa pasif, aparèy kominikasyon (radyo),
  • pwoteksyon figi  : plak pwotèj figi, mas ak kagoul (soude), vizyè,
  • pwoteksyon respiratwa  : mas jetab oswa ki kapab itilize ankò, mwatye mas ak mas avèk filtre katouch, aparèy respiratwa, epirasyon ak vantilasyon ;
 • pwoteksyon men : gan, pwaye, pou tout risk ak nan tout matyè;
 • pwoteksyon pye  : soulye (fanm ak gason), bòt, waders, wader, bouche, elatriye. pou risk tout kalite ;
 • pwoteksyon kò  : rad pwofesyonèl jenerik ak espesifik (ki gen ladan twonpèt, kwafur, elatriye), kont frèt, chalè, move tan, sekirite kont dife, soudeur, risk chimik, gwo rad vizibilite;
 • pwoteksyon tonbe  : tout aparèy pwoteksyon tonbe ak Pwodwi pou Telefòn, koneksyon ak sipò (blocker, descender), jete lank, lonj, bobin, kòd, Lifeline, lyen, ekipay;
 • pwoteksyon espesifik  : aparèy Travayè izole, detektè gaz, senti sekirite, kousinen jenou, kovèti pou plonje, elatriye.

Genyen tou EPI pou espò ak lwazi ki fè yo kodifye nan Kòd la espò.

Kategorizasyon EPI modifye

Gen 3 kategori EPI defini selon gravite a nan risk.

 • Kategori I pwoteje kont agresyon sifas (mekanik, fizik oswa chimik), ti chòk oswa vibrasyon ki pa afekte pati enpòtan nan kò a epi ki pa responsab pou lakòz domaj irevokabl ak pwoteksyon kont radyasyon solè.

Egzanp  : atik pwoteksyon pou pati ki pi ba yo ak anwo yo (ekipman Hockey) soulye ak yon pati espesifik bay pwoteksyon, gan pwoteksyon eksepte gan ski, atik pwoteksyon zòrèy eksepte atik pwoteksyon kont ... kondisyon atmosferik, atik pwoteksyon kont radyasyon solè (linèt solèy).

 • Kategori II pwoteje kont agresyon grav (mekanik, fizik oswa chimik) ak chòk ki afekte pati enpòtan nan kò a epi ki kapab lakòz domaj irevokabl.

Egzanp  : mas pwoteksyon figi ak vizyèr, gad (boksè), kas ak bonm (eksepte kas ki gen entansyon pou itilizatè motosiklèt, mopèd ak mopèd pou itilize sou wout piblik ak kas ak bonm pou pasaje yo), pwoteksyon baryè (kloti), pwoteksyon kokiy, boue ak jèstyèt, sekirite vests kont nwaye espesyalman gen entansyon pou plezi bato.

 • Kategori III pwoteje kont danje fatal yo.

Egzanp  : Sistèm arestasyon otòn (sele bretèl, mèb, rapid. . . ). Yon parachit sekou ("ventral" pou egzanp se pa PPE paske li pa gen yon pwen lank. Li se ekipman ijans.

Bòn pratik modifye

Pi lwen pase obligasyon legal yo ki gen rapò ak EPI, li se rekòmande  :

 • bay EPI ki apwopriye a risk la (yo), nan kantite ase ak adapte yo ak mòfoloji la chak moun (distribitè otomatik);
 • chwazi EPI dapre kritè souvan re-evalye (chanjman nan risk, modifikasyon nan sijè ki abòde lan teknik, nouvo materyèl, elatriye. );
 • founi mwayen pou kenbe EPI nan bon lòd, nan bon eta pwòpte ak ijyèn;
 • ranplase oswa repare (si teknikman sa posib) EPI nan siy la mwendr nan domaj, fonksyone byen, mete, sal ... epi nan nenpòt ka ranplase yo anvan dat ekspirasyon yo;
 • detwi - ki pa gen okenn posibilite pou re-itilize - demode, ekspire oswa ireparab EPI (kraze pa ase); Kèk aktivite ki ekspoze a risk chimik oswa byolojik vle di prekosyon lè dezabiye ak dekontamine ekipe a (pou egzanp ak yon aspiratè anvan ou retire li) [2] .
 • mete disponib nan itilizatè enstriksyon yo fonksyone ak manyèl antretyen ki aktyèlman koresponn ak ekipman an apwovizyone;
 • magazen EPI nan kondisyon ki obligatwa yo (al gade manyèl manifakti a);
 • regilyèman renouvle fòmasyon sou itilizasyon PPE;
 • kominike detanzantan epi regilyèman sou bon pratik sa yo (rapèl enstriksyon yo).

Efikasite pafwa pitit oswa menm nil modifye

Pandan ke yo mete pwoteksyon prezante kòm premye fason an ak pi bon pwoteje tèt ou kont risk pou yo kontamine/ entoksikasyon pa pestisid (nan vitikilti, aborikilti ak rekòt jaden an patikilye), nan kòmansman ane 2000 yo, yon etid di ke an reyalite nan zòn sa yo «pwoteksyon endividyèl pa sanble faktè ki pi detèminan nan nivo ekspozisyon. » [3] . Li sanble tou ke kostim yo trè difisil oswa enposib pote nan chalè fò (espesyalman kostim kaltegori 3 , pi efikas nan teyori) e ke yon lòt move efè pwovoke : «Itilizatè a ki santi li pwoteje gen tandans pran mwens prekosyon » .

Sante ak Travay jounal la denonse nan mitan-2007 lefèt ke dapre tès yo te pote soti nan yon laboratwa ki apwouve sou yon pakèt èbisid, pwodwi a pi pase nan twal la nan kalite coveralls 4 (sipoze enpèmeyab ak spre ak estanda satisfè. an fòs) nan yon minit epi nan mwens pase 10 minit nan fòm dilye [3] . Kostim sa a te fèt pou travayè endistriyèl yo ak pa pou manyen pestisid yo (alantou 4% mache a) ak estanda a mande pou fè tès yon lis indicative de pwodwi kote pa gen pestisid prezan . Anplis de sa, fèy papye done sekirite pestisid la manke presizyon sou ki kalite twal ak pwoteksyon pèsonèl (PPE); konsa fèy sekirite entènasyonal nan folpel (youn nan pestisid chimik yo ki pi itilize nan viticole ak arboriculture ak klase kòm danjere), tou senpleman presize ke li nesesè nan « Porter un vêtement de protection » [4], ki pou Philippe Dubuc n se pa « information loyale » . Surfactants ak lòt aditif pestisid yo te fè fòse Adhesion yo oswa pénétration; yo ka ankouraje kontaminasyon pwoteksyon yo (gan yo ak kopout an patikilye) epi ogmante pénétration twal pwoteksyon yo oswa materyèl yo.

Siyalizasyon modifye

Nan espas travay la, yon piktogram aplike nan yon pano kontribye nan siyalizasyon sante ak sekirite, ki ka pran lòt fòm, limyè oswa son. Siyifikasyon pano la depann de fòm li, koulè li ak piktogram yo itilize a.

Pano sante ak sekirite nan travay gen rapò ak prevansyon dife, premye swen, sikilasyon nan konpayi an, risk chimik oswa biyolojik, elatriye.

Siy ki gen rapò ak pote EPI yo wonn, make nan blan, ak yon logo blan sou yon fon ble. Absans yon pano pa egzante ou pote EPI.

Nòt modifye

 • Kòd Travay, kat pati "Sante ak sekirite nan travay", Liv III "Travay ekipman ak mwayen pou pwoteksyon"
  • pati lejislatif : atizay. L4311-1 ak sa ki annapre yo
  • pati regilasyon : atizay. R4311-1 ak sa ki annapre yo
  • pati lejislatif : atizay. L4121-1 ak L4121-2

Gade tou modifye

Referans modifye

Lyen deyò modifye