Ekoulman piwoklastik


Ekoulman piwoklastik se yon nyaj gaz, sann ak lòt sibstans vòlkanik ki ka detwi lavi, ki deplase rapid epi ki pwodui nan yon eklatman vyolan.[1]

Ekoulman piwoklastik

Referans modifye