Différences entre versions de « Lengwistik kreyòl ayisyen »

 
Apostwòf la, se premye mwayen ki te konn fè kontraksyon yo; li toujou valab. Jounen jodi a, nou remake ke yo itilize "tirè" ak "espas" plis. Se sa ki yon devlòpman yon lang, alò nou di yo yon kokenn chenn '''byenvini'''.
 
==Lis Swadesh==
<center>
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pwonon pou deziyen premye moun sijè
|-
|mwen
|-
|ou
|-
|li
|-
|nou
|-
|nou
|-
|yo
|-
|}
 
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pou deziyen yon bagay
|-
|sa
|-
|sila
|-
|}
 
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pou deziyen yon bagay
|-
|isit
|-
|la
|-
|}
 
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pou kesyone, entewoje
|-
|kimoun
|-
|kisa
|-
|ki kote
|-
|kan, kilè
|-
|kòman, kijan
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!pou deziyen yon kantite
|-
|pa, pyès
|-
|tout
|-
|anpil
|-
|kèk
|-
|trepe
|-
|lòt
|-
|yonn, youn, en
|-
|de
|-
|twa
|-
|kat
|-
|senk
|-
|gran
|-
|long
|-
|laj
|-
|epè, pwès
|-
|lou
|-
|piti
|-
|kout
|-
|etwat
|-
|fen
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pou deziyen yon jan, yon moun
|-
|fanm
|-
|nonm
|-
|moun
|-
|pitit, timoun
|-
|mari
|-
|manman
|-
|papa
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
!Pou deziyen yon zannimo yo
|-
|zannimo
|-
|pwason
|-
|zwazo
|-
|chen
|-
|pou
|-
|koulèv
|-
|vè
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|pyebwa
|-
|forè
|-
|baton
|-
|fwi
|-
|grenn
|-
|fèy
|-
|rasin
|-
|ekòs, po
|-
|flè
|-
|zèb
|-
|kòd
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|po
|-
|vyann
|-
|san
|-
|zo
|-
|grès
|-
|ze
|-
|kòn
|-
|lake, ke
|-
|plim
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|cheve
|-
|tèt
|-
|zòrèy
|-
|zye
|-
|nen
|-
|bouch
|-
|dan
|-
|lang
|-
|zong
|-
|pye
|-
|janm, pye
|-
|jenou
|-
|men
|-
|zèl
|-
|vant
|-
|zantray
|-
|kou
|-
|do
|-
|tete, sen
|-
|kè
|-
|fwa
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|bwè
|-
|manje
|-
|mòde
|-
|souse
|-
|krache
|-
|vomi
|-
|soufle
|-
|respire
|-
|ri
|-
|wè
|-
|tande
|-
|konnen
|-
|panse
|-
|santi
|-
|pè
|-
|dòmi
|-
|viv
|-
|mouri
|-
|tiye, touye
|-
|goumen, batay
|-
|chase
|-
|frape
|-
|koupe
|-
|separe
|-
|pike
|-
|grafouyen
|-
|fouye
|-
|naje
|-
|vole
|-
|mache
|-
|vini
|-
|blayi
|-
|chita
|-
|leve, kanpe
|-
|vire
|-
|tonbe
|-
|bay
|-
|kenbe
|-
|sere
|-
|frote
|-
|lave
|-
|siye
|-
|tire
|-
|pouse
|-
|voye, jete
|-
|mare
|-
|koud
|-
|konte
|-
|di
|-
|chante
|-
|jwe
|-
|flote
|-
|koule
|-
|glase
|-
|anfle
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|solèy
|-
|lalin
|-
|etwal
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|dlo
|-
|lapli
|-
|rivyè
|-
|lak
|-
|lanmè, loseyan
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|sèl
|-
|ròch
|-
|sab
|-
|pousyè
|-
|latè
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|nyaj
|-
|bwouya
|-
|syèl, lesyèl
|-
|van
|-
|nèj, lanèj
|-
|glas
|-
|lafimen
|-
|dife
|-
|sann
|-
|boule
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|chemen, rout
|-
|mòn, montay
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|rouj
|-
|vè
|-
|jòn
|-
|blan
|-
|nwa
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|lannwit
|-
|jou
|-
|ane
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|cho
|-
|frèt, fwèt
|-
|plen
|-
|nouvo, nèf
|-
|vye, aje
|-
|bon
|-
|move
|-
|pouri
|-
|sal
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|dwat
|-
|ron
|-
|file, koupe
|-
|defile, febli
|-
|lis
|-
|mouye
|-
|sèk
|-
|kòrèk
|-
|}
----
 
{| border="1" width="20%" cellspacing="5" style="text-align: center; border: solid 1px red; background-color: #EEFEDC; padding: 1em;"
|akote, pre
|-
|lwen
|-
|dwat
|-
|gòch
|-
|a
|-
|nan, andedan
|-
|ak, avèk
|-
|ak, epi, e
|-
|si, anlè
|-
|paske, akòz
|-
|non
|}
</center>
 
==Referans==
331

modifications