Espesyasyon

Espesyasyon se yon pwosesis evolisyon nouvo espès ki rive lè manm popilasyon sanblab yo pa kwaze ankò pou pwodui pwojeniti fètil nan anviwònman natirèl yo.[1]

ReferansChanje