Ewafrazi

Ewafrazi se yon kontinan nan lemonn. Li gen de pati : Afrik, ak Ewazi.

Ewafrazi