Glann mamè se yon glann sidoripa modifye nan mamifè femèl yo; li ka pwodui epi sekrete lèt pou nouri jenn mamifè li yo.[1]

Glann mamè

Referans Modifye