Glif se yon reprezantasyon grafik pou :

  • grafèm, yon senbòl atomik ki se nan yon ekriti ak ki pa genyen sans tout sèl
  • oubyen ideyogram, yon senbòl ki reprezante yon mo oubyen yon ide

Nan tipografi, genyen de tip glif :