Grafèm se inite atomik pou yon sistèm itilise pou ekri yon lang.

Ou mèt reprezante yon grafèm avèk glif.

Genyen diferan tip grafèm : gade kategory.