Glikoliz se yon nan respirasyon selilè, se yon seri reyaksyon chimik anayewobi nan sitoplas la ki dekonpoze glikoz la an asid pirivik; li fòme yon pwofi nè ki gen de (2) molekil ATP.[1]

Glikoliz

ReferansChanje