Ibènasyon se yon se eta metabolis redui ki fèt sou zannimo ki dòmi pandan anpil pati nan mwa sezon livè frèt yo; yon tanperati zannimo bese, konsomasyon oksijèn nan diminye epi to respirasyon an diminye.[1]

Ibènasyon

Referans modifye