Hi, I'm Eliz81.

ht-0 Moun sa a pa kapab pale kreyòl ayisyen (oubyen ap konprann avèk gran difikilte).