Mwen se Hat2004

Mwen pale kreyòl ayisyen fen e byen

Mwen pale franse

Mwen se yon sosyològ e lengwis