Widny Moise se yon Ayisyen natif natal. Li sòti nan zantray yon fanm ki rele Bernadette Moise, ak yon vanyan gason ki se Morama Moise. Widny se yon jiris, li lisansye nan lekòl dwa nan vil gonayiv epi li al kontinye etid li nan fakilte lengwistik aplike ki se youn nan antite ki nan inivèsite leta Ayisyen (ILA) ladann li vin yon lengwis tradiktè.