Iyon polyatomik

Iyon polyatomik se yon iyon ki fòme avèk de (2) oswa plizyè atòm ki asosye epi k ap aji kòm yon sèl inite ki gen yon chaj nè.[1]

ReferansChanje