Kolizyon elastik

Kolizyon elastik se yon dekri yon kolizyon kote enèji sinetik ka transfere nan mitan patikil ki an kolizyon yo men enèji sinetik total de (2) patikil rete menm.[1]

Kolizyon elastik

ReferansModifier