Kont itilizatè

Modèl:En-tête Aide

Kreye yon kont

Pou rezimeModifye

Li pa nesesè pou kreye yon kont pou fè lekti nan Wikipedya, ni pou modifye ansiklopedi a. Sepandan, li pi bon pou kreye youn, menm pou ranje kèk erè òtograf tanzantan. Yon kont ba ou aksè epi konseye w yon lis travay pou fè pou amelyore Wikipedya, menm jan kontak ak yon moun ki gen eksperyans pou ede w kòmanse.

Kreye yon kont pèmèt ou "swiv» kontribisyon ou yo: tout chanjman w yo tache ak kont sa a, sa ki fè li pi fasil pou ou jwenn yo ak kontwole yo. Ou jwenn tou anpil zouti ak avantaj pou pèsonalize, tankou yon bon lis atik k ap tann pou amelyorasyon. Kont la pèmèt ou fasilite entèraksyon ou ak lòt itilizatè yo. Finalman, kont lan fè li posib pou site ou nan yon sèten fason kòm otè a oswa otè yon modifikasyon.

Kreye yon kont pa mande okenn enfòmasyon pèsonèl ou pa ta anvi bay. Yon jwèt non ak yon modpas se sèlman de eleman saa yo ki nesesè. Bay yon adrès imel, sepandan, sa ap pèmèt ou jwenn modpas ou si ou bliye li, menm jan tou resevwa notifikasyon sou kèk tchanjman ki gen rapò ak atik w ap kontwole oswa kont ou (nouvo mesaj, paregzanp), si ou vle. . Konfidansyalite w enpòtan anpil pou Wikimedya, ki gen yon règleman sou vi prive ki strik sou sa .

Yon kont pa fè li posib pou fòmalize yon "dwa pou kontribiye»: Règ Wikipedya (site sous) plis aplike ke agiman otoritè . Anplis de sa, moun ki peye pou ekri yon atik oswa nan yon konfli enterè yo dwe deklare sa.

Finalman, li evidan ke yo pa tolere kreyasyon yon kont ki fèt sèlman pou vandalize kontni ansiklopedi a. Repetisyon zak vandalis yon kont ki fèk kreye pral ap ogmante nesesèman ogmante chans pou yo entèdi l pi vit ke posib. Souvan, kèk kontribisyon malveyan nan kèk minit ase pou yon administratè deside pou l bloke definitifman yon "Kont kreye pou vandalize".

Kisa k yon kont itilizatè ?Modifye

Yon kont itilizatè se yon mwayen pou yo idantifye tankou yon moun fizik lè ou patisipe nan Wikipedya. Se yon non inik, ki itilize sou tout wiki Fondasyon Wikimedia a (Wikimedia Commons, Wikisous, Wiktionè, elatriye. ). Otomatikman sou lòt Wikipedia yo ak tout lòt pwojè Wikimedya yo rekonèt kont sa a . Ou pa bezwen kreye yon kont sou chak wiki Wikimedya yo.

Non itilizatè a tache ak tout chanjman ou fè pandan w konekte; sa pèmèt, pami lòt bagay, bay kontribitè yo pouvwa, men tou pou montre sa ou fè oswa prezante sa ou vle fè. Sa a itil tou nan yon pèspektiv dwa pwopriyete entelektyèl: modifikasyon ou yo tache ak kont ou, sa ki fè li posib pou site otè yo, an akò ak lisans yo itilize ( CC-BY-SA ).

Enfòmasyon sou ouModifye

Anvan w ale pi lwen, chèche konnen kijan Fondasyon Wikimedya trete done w yo.

Pou fè sa, gade Règleman sou enfòmasyon prive Wikimedya ak FAQ Règleman an .

AvantajModifye

Rete san yon kont?Modifye

Li posib pou kontribye nan Wikipedya san yon kont.

Kontribisyon w yo pral atribiye nan adrès IP w te konekte w a. Adrès sa a (piblik e li ka lokalize) chanje chak kote ou konekte: lakay, travay , elatriye. Li chanje tou otomatikman si se yon IP dinamik oswa si w ap kontribye sou yon telefòn mobil oswa yon tablèt.

Nenpòt moun ki gen posiblite pou sèvi ak adrès IP nan kesyon an (yon kòlèg, yon fanmi, yon lòt itilizatè nan yon rezo telefòn mobil, elatriye), li pa posib pou sètifye ke yon modifikasyon nan Wikipedia se pou ou. Kidonk, de itilizatè ki gen menm adrès IP ka gen de konpòtman opoze, youn fè modifikasyon konstriktif ak lòt la vandalis: IP a pral bloke pou vandalis, konsa li pyèj itilizatè ki gen bon entansyon an.

Li pa posib pou konekte kontribisyon ki idantifye pa yon adrès IP ak yon kont ( #Tache kontribisyon anba adrès IP nan kont ou ).

Kreye yon kont evite enkonvenyan sa yo. Apre ou fin kreye kont ou, Wikipedya pral ba ou aksè a divès opsyon ke sèlman itilizatè ki anrejistre ka itilize.

Avantaj imedyat yon kontModifye

Espas pèsonèl ou

  • Ou benefisye de yon paj akèy kote yo ofri w atik pou amelyore, aksè pou kontni èd ak yon konseye ki ka ba w enfòmasyon nan premye etap ou yo.
  • Ou pral gen yon paj pwofil pèsonèl. Paj sa a, ou òganize li jan ou wè anfòm (eksepte pou kreye yon atik la). Ou ka prezante tèt ou epi mete, pou egzanp, yon foto, oswa lyen paj oswa modèl ke ou itilize souvan;
  • gen youn oswa plis bouyon sou espas pèsonèl ou pou tès ou yo.

Reyaksyon

  • Yon mesaj byenvini, ke konseye ou a, pral voye ba ou sou paj sa a yon ti tan apre ou fin kreye kont ou. Ou ka kontakte moun sa a si w gen nenpòt kesyon.
  • Ou jwenn yon paj diskisyon pèsonèl kote lòt kontribitè ka poste yon mesaj. Lè sa a, yo pral fè w konnen ke yo te poste yon nouvo mesaj.
  • Lòt kontribitè yo ka fè w konnen w oswa k ap ba w yon notifikayon. San se pa yon kont, mesaj yo pèdi: w ap sèlman avèti lè yon moun kite yon mesaj sou paj diskou w la, si w ap toujou konekte menm kote a.
  • Lòt kontribitè yo pral kapab rekonèt ou gras ak jwèt non w, kit se nan kontribisyon ou oswa nan diskisyon w: ou genyen nan entèraksyon..

Zouti apa

  • importer des images, des sons ou des vidéos sur Wikimedia Commons, qui serviront à illustrer Wikipédia ;
  • effectuer une veille sur certains articles pour voir si ceux-ci ont été modifiés depuis votre dernière visualisation de l'article, grâce à la liste de suivi. C’est très utile, par exemple, lorsque vous avez créé un article ; cela vous permet de vérifier les modifications ultérieures ;
  • traduire des articles, via l'outil de traduction.

NòtModifye