Wikipedya:Administratè

Atik sa a se pou dekri stati administratè a nan vèsyon Wikipedya Ayisyen an.

Pouki sa gen administratè ?Modifye

Antretni yon sit tankou Wikipedya, kote nenpòt ki moun ka chanje preske tout paj yo, fè ke nou oblije genyen gwo zouti. Pa egzanp, zouti ki pèmèt ke nou repare fot, efase paj ki pa itil, bloke sèten paj ou byen vandalis. Pou rezon sekirite, zouti sa yo se pou yon sèl moun, administratè a.

Kouman ou ka vin administratè ?Modifye

Tout moun ki travay sou Wikipedia epi ki mande vini administratè, epitou tout moun ke kominote a fè konfyans, ka vini yon administratè.

Kandida ki vle vini administratè dwe kreye sou paj sa a yon nouvo seksyon ki pote non li. Seksyon sa a dwe genyen twa pati : patizan, opozan, san opinyon. Tout lòt moun ki travay sou -- Wikipedya byenvini pou yo bay opinyon yo. Rezilta yo ap afiche nan menm seksyon sa a kelke jou apre.

Manda administratè a pa gen dat limit. Men li ka rive ke yon administratè ka pèdi stati li selon ka a. Yon administratè ka mande pou kont li pou yo retire privilèj administratè li yo. Desizyon sa a ap parèt nan seksyon ki pote non administratè a.

Kisa yon administratè ka fè ?Modifye

 • Li ka pwoteje ak depwoteje paj yo
 • Siprime paj yo
 • Remete paj ki siprime yo
 • Bloke adrès IP epitou bloke itilizatè yo
 • Chanje mesaj entèfas yo

Kisa yon administrate pa ka fè ?Modifye

 • Bloke yon paj ke administratè a ap ekri ansanm ak lòt moun
 • Bloke yon itilizatè san okenn esplikasyon
 • Enpoze lide li

Kisa yon administratè dwe fè ?Modifye

 • Fè ansòt ke tout moun ka sèvi ak paj yo pi fasilman
 • Pwoteje enfòmasyon yo
 • Verifye dwa dotè yo
 • Egzekite desizyon ke kominote a pran
 • Mande kominote a pèmisyon pou li itilize tout dwa li genyen yo

Kandida yoModifye

WhisperToMeModifye

Mwen ta renmen nonmen Itilizatè: WhisperToMe kòm yon administratè pou Wikipedya ayisyen an. MdmPaj (discussion) 4 desanm 2015 à 14:54 (UTC)Reponn[reponn]

To make it clear, I am interested in this position :) WhisperToMe (discussion) 13 desanm 2015 à 10:01 (UTC)Reponn[reponn]
Done - Temporary adminship for 3 months. Taketa (discussion) 23 desanm 2015 à 06:56 (UTC)Reponn[reponn]

patizan yoModifye

 1. Support: --Titodutta (discussion) 4 desanm 2015 à 19:57 (UTC)Reponn[reponn]
 2. Support: li se yon itilizatè ansyen anrejistre depi 2009, mwen pa te wè yon pwoblèm sou kontribisyon li. Wikipedya an kreyòl ayisyen bezwen yon administratè ! (eskize fot mwen) --Arsendis (discussion) 5 desanm 2015 à 07:28 (UTC)Reponn[reponn]
 3.   Sipò Bòn ide. WhatamIdoing (discussion) 7 desanm 2015 à 20:25 (UTC)Reponn[reponn]

opozan yoModifye

san opinyonModifye

User:MdmPaj and User:WhisperToMe, I've posted a request on Meta that the stewards make WTM an admin as a result of this successful RFA. WhatamIdoing (discussion) 22 desanm 2015 à 04:44 (UTC)Reponn[reponn]

...and perhaps your first action can be dealing with Kategori:Pou efase. WhatamIdoing (discussion) 22 desanm 2015 à 04:52 (UTC)Reponn[reponn]
User:WhatamIdoing I can move it but I don't see a delete tool. Does this page need to be deleted? WhisperToMe (discussion) 22 desanm 2015 à 20:14 (UTC)Reponn[reponn]
No, the category page itself is fine. That's one of the categories where pages for deletion get listed. One of the global sysops cleaned it out a little while after I posted that note. WhatamIdoing (discussion) 23 desanm 2015 à 23:53 (UTC)Reponn[reponn]

Gilles2014Modifye

Mwen vle yo dwe yon admin sou Wikipedya sa a. Mwen kontribye trè souvan, mwen tcheke sa ki nan atik yo. Mwen ka tradui paj ki soti nan angle, franse, alman oswa panyòl nan kreyòl. Mwen pwomèt travaye avèk konsiltasyon ak jantiyès pa respekte règleman yo.

I am willing to be an admin on this Wikipedia. I contribute very often, I check the content of the articles. I can translate pages from English, French, German or Spanish into Creole. I promise to work in consultation and kindness by respecting the rules.

Je suis volontaire pour être un des administrateurs de ce Wikipedia. Je contribue très souvent, je vérifie le contenu des articles. Je peux traduire en créole des pages en anglais, français, allemand ou espagnol. Je promets de travailler en concertation et avec bienveillance tout en respectant les règles.

Ansanm, annou amelyore Wikipedya ayisyen! Vote pou mwen !--Gilles2014 (discussion) 16 out 2018 à 23:29 (UTC)Reponn[reponn]

patizan yoModifye

 •   Sipò --Schery19 - Yon bon chwa paske misye kontribiye anpil sou Wikipedya ayisyen!

opozan yoModifye

 • ..

san opinyonModifye

Pinging the most active contributors during the last month: Chabi, Holder, Praxisayiti. (Yes, you do actually qualify to vote here.) WhatamIdoing (discussion) 25 out 2018 à 00:04 (UTC)Reponn[reponn]

KitanagoModifye

Mwen vle yon Administratè Wikipedya nan lang Kreyòl Ayisyen an. Se yon fason pou m pote kout men pou rann gen plis kontni epi fasilite travay pou gen plis moun ki pote kontribisyon yo. Mwen se manb Itilizatè Ayiti pou Wikimedya, mwen travay plis menm jan ak anpil lòt moun an gwoup afilyasyon an sou wikipedya franse a, men nou konsyan ke pou enterè ak fyète lang kreyòl la. Li mande jefò nou tout.

Ansanm, an nou pote kole pou plis kontni Wikipedya ayisyen!M konte sou nou chak pou nou vote pou mwen ! Kitanago (Diskite) 12 me 2021 à 12:17 (UTC-4)

patizan yoModifye

opozan yoModifye

san opinyonModifye