Kouran sifas se yon mouvman ewolyen dlo oseyan ki afekte espesyalman kèk santèn mèt ki anwo oseyan an.[1]

Kouran sifas

Referans modifye