Lwa konsèvasyon mas

Lwa konsèvasyon mas endike mas la pa ni kreye ni detwi pandan yon reyaksyon chimik, men li konsève.[1]

ReferansModifye