Onn primè se yon onn seyismik ki sere ak lanse wòch yo nan menm direksyon onn lan deplase, sa ki lakòz patikil wòch yo deplase nan toulède sans.[1]

Onn primè

Referans modifye