Otozòm

Otozòm se yon pè kwomozòm omològ ki annamoni nan selil somatik yo.[1]

ReferansModifye