Definisyon

Sa literati ye : se yon ide nap fè nou de sa ki bèl, de sa ki kapab eksprime ak estil.
EkrivenTout bagayJeneral
Ekriven

Divès