Palmantè yo ki pa gen konpetans

Se pa paske yon moun se Ayisyen ouswa l ap milite lontan li popilè ki fè li gen dwa kandida pou yon pòs elektiv san l pa konn anyen nan syans politik peyi a.