Patikil alfa se patikil ki konpoze avèk de (2) pwoton ak de (2) netwon ki emèt nan yon nwayo atomik ki an dekonpozisyon.[1]

Patikil alfa

Referans modifye