Pisans piblik ann Ayiti


Pisans piblik la se yon tèm jenerik itilize pou deziye mwayen ke yon Eta bay tèt li pou li asire sekirite pou teritwa li la, sekirite pou sitwayen li yo, konsa ke aplikasyon lwa yo ak règleman.

fòs piblik gen : fòs lame a, polis, jandamri ak dwàn lan elt.

Pisans piblik popilè modifye

Pisans piblik popilè a se yon fòm pisans piblik. Konstitisyon 1987 la bay pèp la dwa pou yo mànifeste tout pandan y ap motive polis administrativ la pakou yo pou akonpànye n an fòse pouvwa yo sible a pou ba yo sa yo dwe yo.

  • Dwa pou moun reyini
  • Dwa pou fè mànifestasyon pou revandike
  • Dwa pou fè grèv


Kòd pou travay la bay ki jan pou moun yo fè grèv

Konstitisyon an di ki jan pou moun manifeste.

Akonpaye ak lòt pisans piblik ann Ayiti.

Pisans piblik ann Ayiti nan epòk kolonyal modifye

Mawon yo nan Sen Domeng ki te fòme lame endijèn nan lane 1500 yo ki vin bay Seremoni-an nan Bwa Kayiman ak boukmann.

Pisans piblik ki te kont okipasyon amerikèn modifye

Kako yo se te fòm rezistans oubyen fòs piblik ki te kanpe kont okipasyon amerikèn nan pikè yo ki te fòme pisans piblik anti-kolonyalis.

Peyi lòk modifye

Peyi lòk Pisans piblik nou ka rele li tou pisans demokratik n an diskou apre evennman 6, 7 jiyè 2019 la Prezidan Jovenel Moïse di pèp la pale li tande li pran nòt sa montre se pa mwayen manifestasyon ke pèp la mande jistis, sekirite elt.

Peyi lòk kote pisans piblik ann Ayiti te fèmen peyi a sou konplisite sivil ame kote lapolis te san pisans se tankou gen yon doub pisans piblik ann Ayiti gouvènmantal e popilè.

Referans modifye

Lyen deyò modifye