Plankton

Plankton se yon ti òganis ki gwoupe ak flote nan dlo zòn fotik la; li gen ladan òganis ototwofik ak òganis etewotwofik, ze yo ak etap jivenil plizyè zannimo maren.[1]

Plankton

ReferansModifye