Plenn inondab

Plenn inondab se yon zòn ki laj, plat ak fètil ki pwolonje sou riv yon wiso epi ki kouvri ak dlo lè gen inondasyon.[1]

Plenn inondab

ReferansModifye