Pouvwa piblik

Pou separasyon pouvwa, lejislatif, egzekitif, jidisyè se yon prensip fondamantal pou tout demokrasi reprezantativ. Kontrè ak sa, rejim diktatoryal yo mete sou konsantrasyon tout pouvwa. Pouvwa sa yo se yo k enfliyanse pa debann kontre-pouvwa (asosyatif, sendika pwofesyonèl, lobbi, près, opinyon piblik...). Endepandans e separasyon pouvwa yo se yon ideyal delika lè byen menm bòn volonte a se li k manifeste. Nan konstitisyon an gran liy yo ki pou separasyon debann pouvwa yo se yo k defini repatisan fonksyon oubyen misyon ki pou leta, an konfyans ekszèsis eksklizif ak diferans kò yo a oubyen eli, espesifyan règ yo ki pou endepandans yo tout la, ak mwayen pwoteksyon kont tout presyon yo.

Sèten enstans konsiltativ ki pou eta, piti kou gwo endepandans, pa ekszanp an Ayiti CSPJ, le ULCC, Defansè pou dwa yo, Kou Tout kont yo oubyen lòt enstitisyon, yo tou gen pou wòl pou tanpere prevantivman oubyen kirativman, rechèche debann solitsyon ak debann pwoblèm presi Fon Petwo karibe a, bay ki pou wotè ak dyalòg ant pati, elabore kantifikasyon, prepare evolisyon règ yo. Separasyon pouvwa pa konsène donk pa ke Leta ak sans estrik, men de yon mannyè jeneral tout ògàn chaje pou tranche ant plizyè pati yo, anfen pou evite kolizyon yo e konfli enterè, e ki dwe donk rechèche sanpatipri nan desizyon li yo.