Premye lwa Newton

Premye lwa Newton endike yon objè ki an repo ap rete an repo, epi yon objè ki an mouvman ap kontinye deplase sou yon liy dwat avèk yon vitès konstan, si sèlman fòs nè k ap aji sou objè a se zewo.[1]

Premye lwa Newton

ReferansModifier