Pwotozoyè se yon pwotis tankou zannimo; li iniselilè ak etewotwòf.[1]

Pwotozoyè

Referans modifye