Repwodiksyon

Repwodiksyon se yon pwodiksyon pwojeniti yon òganis fè; yon karakteristik tout kreyati vivan.[1]

Repwodiksyon

ReferansModifye