Resous renouvlab


Resous renouvlab se yon resous natirèl, tankou lè fre ak pifò nap freyatik, ki ka itilize nètale san l pa diminye rezèv ki disponib lan.[1]

Resous renouvlab

Referans modifye