Reyon gama se yon onn elektwomayetik ki pa gen ni mas ni chaj, men ki pwopaje selon vitès limyè epi anjeneral ki emèt avèk patikil alfa oswa beta nan yon nwayo atòm ki an dekonpozisyon; li gen yon longèdonn ki pi piti pase dis (10) trilyonyèm apeprè.[1]

Reyon gama

Referans modifye