Ribozòm

òganit selilè


Ribozòm se yon òganèl ki asosye ak manbràn nan sitoplas la kote pwoteyin yo rasanble.[1]

Ribozòm

Referans

modifye