Ribozòm

òganit selilè

Ribozòm se yon òganèl ki asosye ak manbràn nan sitoplas la kote pwoteyin yo rasanble.[1]

Ribozòm

ReferansModifye