Se yon abrevyasyon pou Sistèm Entènasyonal pou inite fizik yo.

Pa egzanp :Pòtay:fizik