Definisyon


Non :Enèji se fos ki ap alimanté yon aksyon.


Enèji se yon kapasite pou fè travay oswa pou pwodui chalè; li egziste sou fòm enèji potansyèl, ki estoke nan yon objè akòz konpozisyon oswa pozisyon objè a, epi sou fòm enèji kinesik ki se enèji mouvman.[1]

Enèji

Referans modifye

branch énèji yo
Eolyèn
Nicléyè
Fosil