Seleksyon atifisyèl

Seleksyon atifisyèl se yon pwosesis repwodiksyon òganis ki gen karakteristif espesifik pou pwodui pwojeniti ki gen menm karakteristik idantik.[1]

Seleksyon atifisyèl

ReferansModifye