Semi-kondiktè

Semi-kondiktè se yon sibstans kondiktè, tankou silisyòm oswa jèmanyòm, ki, lè yo transfòme an dispozitif semi-kondiktè, ka anplifye ak kontwole siyal elektrik fèb atravè mouvman elektwon nan yon espas kritalen tou piti.[1]

ReferansModifye