Teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon

(Depi paj redireksyon « Teknoloji enfòmatik ak kominikasyon »)
Erreur : le thème « teknik » du modèl {{ebòch}} n’est pas défini.


Teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon se teknik enfòmatik, odyovizyèl, miltimedya, Entènèt ak telekominikasyon ki petèt itilizatè yo kominike, aksede sous enfòmasyon, stoke, manipule, pwodwi epi transmèt enfòmasyon sou diferan fòm. Fòm sa a yo se : tèks, son, imaj epi entèfas grafik entèraktif. Nan lawlwa souvan yo rele sa « kominikasyon elektwonik ».