Teknoloji enfòmatik ak kominikasyon

Teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon (ICT ; transkrisyon nan anglè enfòmasyon ak kominikasyon teknoloji, ICT) se yon tèm yo sitou itilize nan mond entelektyèl. pou dezinye domèn telematik, sètadi, teknik  nan syans enfòmatik.