Vòlkan an boukliye

Vòlkan an boukliye se yon gwo vòlkan ki gen kòn ki yon ti jan panche; kòn sa yo fòme nan eripsyon non-eksplozif lav bazaltik ki akimile an kouch.[1]

Vòlkan an boukliye

ReferansModifye