Esmòg se yon brim jòn-bren fotochimik ki pwodui lè radyasyon solèy la aji sou lè polye a avèk idwokabi ak oksid azòt ki degaje nan mòflè machin yo.[1]

Esmòg

Referans modifye